logo
Izvēlēties periodu
Meklēt kartē
Izvēlne

 

Personas datu apstrādes noteikumi COVID19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 1. Datu ievākšanas mērķis
  1. Aizpildot šo veidlapu, jūs piekrītat, ka Biļešu Serviss vāc jūsu personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis) ar mērķi informēt COVID-19 izplatības gadījumā, lai ierobežotu COVID-19 epidēmijas izplatīšanos.
 1. Datu apstrādes juridiskais pamatojums
  1. Datu apstrādes juridiskais pamats ir personas piekrišana.
  2. Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi), pasākumos, kas tiek rīkoti muzejā, bibliotēkā, kultūras centrā, izstāžu zālē, brīvdabas estrādē, teātra ēkā, koncertzālē, kinoteātrī un ar minētajām vietām saistītajā ārtelpā, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, šajos pasākumos blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām - attiecīgi divām vai četrām sēdvietām - tiek nodrošināta viena metra distance vai aizsargbarjera. Pametot sēdvietu, persona ievēro divu metru distancēšanās nosacījumus.
  3. Minēto Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Regulas 6. panta 1. punkta e. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 1. Personas tiesības
  1. Piekrišanas atsaukšana - personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Lai atsauktu savu piekrišanu, personai jāiesniedz pieteikums Biļešu Serviss un jānorāda, kuru datu apstrādes piekrišanu tā atsauc.
  2. Piekļūšana datiem – jūs varat labot un dzēst iesniegtos datus, kā arī saņemt no Biļešu Serviss visus datus, kurus Biļešu Serviss par jums ir apstrādājis, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.
  3. Biļešu Serviss labo vai dzēš personas datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, pēc personas pieprasījuma. Pieteikums jāiesniedz uz e-pasta adresi info@bilesuserviss.lv.
  4. Biļešu Serviss atbild uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas tiesībām, cik ātri vien iespējams vai 30 dienu laikā. Ja personas lūgums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, Biļešu Serviss ir tiesības to nepildīt vai pieprasīt saprātīgu samaksu par izpildi.
  5. Personai ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā, ja tā konstatē, ka datu apstrādes laikā ir pārkāptas viņu tiesības.
 1. Datu atklāšana un nodošana
  1. Biļešu Serviss ir pienākums izpaust personas datus trešajām personām tikai likumā paredzētajos gadījumos.
  2. Biļešu Serviss pēc Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) izpauž personas datus SPKC, lai uzraudzītu epidēmiju un tās izplatību.
 1. Datu glabāšana
  1. Dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, tiks saglabāti 1 mēnesi pēc pasākuma, uz kuru, iegādājoties biļetes esat devis savu piekrišanu datu apstrādei, vai līdz piekrišanas atsaukšanai.
  2. Datiem piekļūst personas, kuras nozīmējis Biļešu Serviss, mērķa izpildīšanai.
  3. Biļešu Serviss vietne un biļešu pārdošanas sistēma ir aizsargātas, lai personas dati meklētājprogrammām nebūtu pieejami.
Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Biļešu Serviss pa e-pasta adresi info@bilesuserviss.lv.


Saglabāt noteikumus
Pēc ievadītās informācijas nekas nav atrasts
Loading...
Atjaunot