logo
Izvēlēties periodu
Meklēt kartē
Izvēlne

BIĻEŠU APDROŠINĀŠANA

Saglabāt informāciju

Biļešu apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs ir If P&C Insurance AS, apdrošinājuma ņēmējs ir SIA "Biļešu Serviss" un apdrošinātais ir biļetes turētājs (pasākuma apmeklētājs).

Kas ir biļešu apdrošināšana? 
Pērkot biļeti no Biļešu Serviss, tai iespējams pievienot arī apdrošināšanu. Apdrošinātājs atlīdzinās biļetes cenu, ja jūs nevarēsiet apmeklēt pasākumu apdrošināšanas noteikumos norādīto iemeslu dēļ. Biļešu apdrošināšanu var pievienot visām Baltijas valstīs notiekošo pasākumu biļetēm pirkšanas procesā tiešsaistes vietnēs Latvijā – www.bilesuserviss.lv, Igaunijā – www.piletilevi.ee, un Lietuvā – www.bilietai.lt.  

Kas ir apdrošinātais? 
Apdrošinātais ir biļetes turētājs (pasākuma apmeklētājs). Ja biļete tiek nodota citai personai, biļetes apdrošināšana kopā ar biļeti automātiski tiek nodota jaunajam biļetes turētājam. 

Ko atlīdzina Biļešu apdrošināšana? 

Biļešu apdrošināšana atlīdzina neizmantotās biļetes cenu, ja Apdrošinātais nevar piedalīties pasākumā, jo ir iestājies kāds no zemāk minētajiem gadījumiem:
 • Apdrošinātā vai tā ģimenes locekļa nāve, kas iestājusies ne agrāk kā 10 dienas pirms pasākuma;
 • ar Apdrošināto pēdējo 5 dienu laikā pirms pasākuma noticis nelaimes gadījums vai diagnosticēta pēkšņa saslimšana;
 • ar Apdrošinātā bērnu līdz 12 gadu vecumam pēdējo 5 dienu laikā pirms pasākuma noticis nelaimes gadījums vai diagnosticēta pēkšņa saslimšana, kas prasa Apdrošinātā nepārtrauktu uzraudzību;
 • automašīna, taksometrs, autobuss, vilciens u.c. transportlīdzeklis, ar kuru viņš devies ceļā uz pasākumu, iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā;
 • 24 stundu laikā pirms pasākuma viņa mājā Latvijā ugunsgrēka, sprādziena, vētras, krusas, plūdu, cauruļvada noplūdes, zādzības, laupīšanas vai trešo personu darbības dēļ ir nodarīti zaudējumi, kas pārsniedz 2000 eiro.

Sezonas abonementa vai biļešu komplekta gadījumā neizmantotās biļetes izmaksas tiek noteiktas, kopējās izmaksas dalot ar pasākumu skaitu. 

Ko neatlīdzina Biļešu apdrošināšana? 
Biļešu apdrošināšana neatlīdzina biļetes cenu, ja: 
 • biļete ir izmantota, lai piedalītos pasākumā;
 • biļetes turētājs iekļuvis ceļu satiksmes sastrēgumā (ja vien viņa paša transportlīdzeklis nav iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā);
 • notikuma laikā, kā rezultātā biļete nav izmantota, biļetes turētājs bijis alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
 • biļetes turētājs, piesakot atlīdzību, sniedzis nepatiesu informāciju, tostarp iesniedzis viltotu biļeti;
 • biļetes turētājam pirms biļetes iegādes bija zināmi iemesli vai apstākļi, kuru dēļ tas nevarēs apmeklēt pasākumu;
 • pasākuma organizators vai kāds cits atmaksājis biļetes izmaksas;
 • pasākums ticis atcelts vai pārcelts;
 • biļete nav derīga valsts vai pašvaldības noteiktu ierobežojumu vai aizliegumu dēļ.

Ja pasākums tiek atcelts, jums automātiski tiks atmaksātas biļetes apdrošināšanas izmaksas. 
Pasākuma organizators ir atbildīgs par atceltā pasākuma biļetes nomaiņu vai kompensēšanu.  

Kā pieteikt atlīdzību? 
Aizpildiet apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasākuma, kuru neesat varējis apmeklēt. 
Pieteikumam jāpievieno: 
 • apdrošinātā biļete;
 • slimības vai traumas gadījumā ‑ ārsta izziņa, nāves gadījumā ‑ miršanas apliecība;
 • ja noticis ceļu satiksmes negadījums ‑ policijas izziņa vai saskaņotais paziņojums, ja nodarīti bojājumi mājoklim  ēkas apsaimniekotāja, policijas vai citas kompetentas iestādes izziņa.
Ja būs iestājies apdrošināšanas gadījums, If Apdrošināšana pārskaitīs biļetes cenu uz Jūsu bankas kontu.

Iepazīstieties ar apdrošināšanas noteikumiem un Apdrošināšanas informācijas dokumentu, ja nepieciešams, jautājiet papildu informāciju If Apdrošināšanai: +371 67 338 333, info@if.lv
Pēc ievadītās informācijas nekas nav atrasts
Loading...
Atjaunot